Άρθρα

Η πηγή κάθε απογοήτευσης είναι οι προσδοκίες από τους άλλους ανθρώπους.

Το κλειδί για να έχουμε μία ευτυχισμένη ζωή είναι να σταματήσουμε να έχουμε υψηλές
προσδοκίες από τους άλλους. Όσο πιο πολλές προσδοκίες έχουμε, τόσο γρηγορότερα
οδηγούμαστε στην απογοήτευση. Είναι απαραίτητο να αντιληφθούμε αλλά και να
αποδεχτούμε ότι ο κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει διαφορετικά το κάθε τι και δεν είναι
σίγουρο ότι διακατέχεται πάντα από την ίδια λεπτότητα, ευαισθησία ή ευγένεια που
μπορεί να έχουμε εμείς. Είναι γεγονός ότι η ζωή μας χωρίς καμία προσδοκία και δε θα είχε
και νόημα και θα ήταν και άνοστη. Σίγουρα όλοι προσδοκούμε ενδιαφέρον και αγάπη από
όλες τις σχέσεις στις οποίες συμμετέχουμε και συμπορευόμαστε με τους ανθρώπους που
έχουμε επιλέξει να έχουν θέση στη ζωή μας. Όμως, μπορούμε να μετριάσουμε το βαθμό
των προσδοκιών που έχουμε ώστε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από την
απογοήτευση και τη θλίψη. Δεν μπορούμε, δυστυχώς, να αλλάξουμε τους άλλους. Αν μας
είναι τόσο δύσκολο όχι να αλλάξουμε αλλά έστω να μειώσουμε ένα αρνητικό στοιχείου του
δικού μας χαρακτήρα , πώς μπορούμε να πιστεύουμε ότι θα αλλάξουμε τόσο εύκολα
κάποιον άλλο; Είναι σημαντικό να μάθουμε να αποφεύγουμε το λάθος του να κρίνουμε
τους άλλους εξ ιδίων , όπως και να περιμένουμε να αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο που θα
αντιδρούσαμε εμείς. Ας πορευόμαστε στη ζωή μας με πίστη για τους άλλους ανθρώπους,
αλλά χωρίς υπερβολικές και ανυπόστατες προσδοκίες.
Πηγή: www.awakengr.com
Κείμενο: Μαρία Σκαμπαρδώνη