Άρθρα

Συνέντευξη της κας Xριστίνας Σταμούλη, δικηγόρου, υποψήφιας περιφερειακής συμβούλου Στερεάς Ελλάδας με το Δημήτρη Αναγνωστάκη, στην Άννα Νικολαΐδη

ΕΡΩΤΗΣΗ
Είστε έγκριτη νομικός και διαμεσολαβήτρια. Πως καταφέρνετε
και συνδυάζετε την πορεία σας αυτή και την υποψηφιότητά σας
στις περιφερειακές εκλογές με τον κ. Δημήτρη Αναγνωστάκη και
την «Στερεά…. Υπεροχής»;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η διαμεσολάβηση αναπτύσσει τις ικανότητες της ετοιμότητας,
της συναίνεσης, της ενσυναίσθησης και της κατανόησης των
επιχειρημάτων των δύο πλευρών. Αυτές ακριβώς οι ικανότητες
αποτελούν ισχυρά όπλα στο οπλοστάσιο του σύγχρονου
πολιτευτή. Ο Δημήτρης ο Αναγνωστάκης είναι ο πολιτικός των
ήπιων τόνων, της συναίνεσης και της καλής συνεργασίας με
όλους τους παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης για το κοινό
καλό και την ανάπτυξη των μικρών κοινοτήτων.
ΕΡΩΤΗΣΗ
Γιατί αποφασίσατε να θέσετε υποψηφιότητα στις προσεχείς
Περιφερειακές εκλογές;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Πιστεύω πως ήρθε η ώρα να περάσει η τοπική αυτοδιοίκηση στα
χέρια ανθρώπων με επαγγελματική εμπειρία και γνώσεις σε
νευραλγικούς τομείς, οι οποίοι να μπορέσουν να προσφέρουν
αξιόπιστες και δοκιμασμένες λύσεις στα πολλά και σύνθετα
προβλήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες.
ΕΡΩΤΗΣΗ
Πείτε μας λίγο τους στόχους σας για την ενίσχυση της κοινωνίας
της Στερεάς Ελλάδας
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η Στερεά πάσχει από την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των
τοπικών παραγόντων και φορέων, αλλά και καλής συνεργασίας
με την κεντρική διοίκηση. Η κατάσταση αυτή εύκολα διορθώνεται
με τη βελτίωση της επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα και την
επιλογή ξεκάθαρων και άμεσα υλοποιήσιμων στόχων.
ΕΡΩΤΗΣΗ
Η επαγγελματική σας εμπειρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πως
μπορεί να συμβάλλει στην προσφορά σας στην περιφέρεια, σε
περίπτωση εκλογής σας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Όλες οι περιφέρειες του Ευρωπαϊκού νότου έχουν άμεση ανάγκη
χρηματοδότησης για την πραγματοποίηση έργων με σκοπό την
επίλυση των διαρθρωτικών προβλημάτων τους, τη βελτίωση των
υποδομών τους και, εν τέλει, της ποιότητας ζωής των πολιτών. Τα
Ευρωπαϊκά Ταμεία διαθέτουν πόρους για την επίτευξη των
στόχων αυτών, απαιτείται, όμως, εμπειρία και ευελιξία κατά τον
σχεδιασμό και την παρουσίαση των κατάλληλων δράσεων στα
αντίστοιχα όργανα της Ε.Ε. ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο
δυνατόν αποτέλεσμα σε μικρό χρονικό διάστημα.
ΕΡΩΤΗΣΗ
Η ιατροδικαστική επιστήμη θα μπορούσε να συμβάλει στη
στοιχειοθέτηση του εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας στην
περίπτωση της Σφαγής του Διστόμου, κάτι που ήδη έχει τεθεί
στον διεθνή δημόσιο διάλογο μέσω της μελέτης που διεξάγει η
Προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λαμίας, κα
Ακριβούση.
Ποια η άποψή σας επ’ αυτού και ποιες ενέργειες θα πρέπει να
γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η μελέτη που συντάχθηκε από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία
Λαμίας, με πρωτοβουλία της Προϊσταμένης κ. Ακριβούση και τα
αποτελέσματα που καταγράφονται σε αυτήν, συμβάλλουν
ουσιαστικά στην τεκμηρίωση του εγκλήματος κατά της
Ανθρωπότητας που διαπράχθηκε στο Δίστομο και στην
περαιτέρω διεθνοποίηση του θέματος. Γεγονός όμως είναι ότι,
στην παρούσα χρονική στιγμή, η τοπική κοινωνία ίσως δεν είναι
ακόμη έτοιμη να δεχθεί την «ιατροδικαστική εξέταση» των
ανθρώπινων καταλοίπων που φυλάσσονται στο Μαυσωλείο του
Διστόμου. Το γεγονός ότι ζουν ακόμη άνθρωποι, οι οποίοι είδαν
με τα μάτια τους τη φρίκη, διατηρεί μια ψυχική φόρτιση στη
διστομίτικη κοινωνία, η οποία είναι απολύτως εξηγήσιμη. Η
υλοποίηση της διαδικασίας αυτής δεν μπορεί, σε καμία
περίπτωση, να αποτελέσει στεγνή απόφαση της διοίκησης
-όποιου βαθμού. Η σύμπραξη και η αποδοχή από την κοινωνία
είναι η απόλυτη προϋπόθεση. Ίσως σε κάποιο μελλοντικό
χρονικό σημείο…Ίδωμεν