Περιβάλλον

Γιγάντια ηλιακή καταιγίδα είχε πλήξει τη Γη το 660 π.Χ.

Μια πανίσχυρη ηλιακή καταιγίδα -περίπου…