Περιβάλλον

Οι παγετώνες στην Ευρώπη και σε άλλες ηπείρους θα εξαφανιστούν μέχρι το 2100

Οι παγετώνες της Γης έχουν χάσει πάνω…