Άρθρα

Η εισαγωγή ημιστερεών και στερεών τροφών στη διατροφή ενός βρέφους ξεκινά κάπου στον 6ο μήνα, ανάλογα με τις ανάγκες του και τις συστάσεις του παιδιάτρου.