Άρθρα

Σε διαβούλευση ο νέος Οργανισμός Βιβλίου

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από χθες και μέχρι τις 12 Απριλίου το σχέδιο νόμου για
την ίδρυση του νέου Οργανισμού Βιβλίου και Πολιτισμού από το υπουργείο Πολιτισμού το
οποίο έρχεται να διαδεχθεί το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου που καταργήθηκε το 2013.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου, ο νέος Οργανισμός Βιβλίου θα είναι νομικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και μεταξύ των αρμοδιοτήτων του θα είναι η διεξαγωγή
ερευνών και μελετών για την παραγωγή και την οικονομία του βιβλίου, η διαχείριση και
ανάπτυξη της Βιβλιονέτ, η καλλιέργεια της ανάγνωσης, η ανάπτυξη πλατφόρμας
ηλεκτρονικού βιβλίου, η προώθησή του στο εξωτερικό, ενώ θα έχει και ρόλο
διαμεσολαβητή μεταξύ φορέων και αρχών για θέματα επαγγελματικά, νομοθετικά του
χώρου και προτάσεις για το εργασιακό και φορολογικό καθεστώς που διέπει όλη την
αλυσίδα της παραγωγής.

Ο Οργανισμός θα διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο (μειωμένο κατά δύο μέλη
σε σχέση με το ΕΚΕΒΙ) που θα διορίζεται από το ΥΠΠΟ με τετραετή θητεία και δικαίωμα
μιας ανανέωσης. Την ίδια θητεία θα έχει και ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού που θα
προκύπτει από δημόσια πρόσκληση. Τα τυπικά του προσόντα είναι αναβαθμισμένα και θα
πρέπει να διαθέτει διδακτορικό τίτλο από ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ενώ –όπως
και στο ΕΚΕΒΙ– θα έχει το δικαίωμα να προσλάβει τέσσερις ειδικούς συμβούλους
πτυχιούχους ΑΕΙ (Νομικής, Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνιολογίας, Πληροφορικής) με
αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα βιβλίου.

Στο σχέδιο νόμου περιγράφεται, επίσης, η διάρθρωση των υπηρεσιών του Οργανισμού εν
είδει οργανογράμματος και οι αρμοδιότητές τους, όπως οι τρεις Διευθύνσεις (Βιβλίου και
Ανάγνωσης, Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τεχνικών Υπηρεσιών) και τα τμήματα
τους και τα δύο αυτοτελή γραφεία (Περιφερειακής Πολιτικής, Νομικής Υποστήριξης) οι
προϊστάμενοι των οποίων διορίζονται από το ΥΠΠΟ.

Στη στελέχωση του Οργανισμού προβλέπονται 35 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης,
ενώ παρέχεται η δυνατότητα αποσπάσεων και προσλήψεων συμβασιούχων ορισμένου
χρόνου εφόσον –υποθέτουμε– το επιτρέπει ο προϋπολογισμός του.

Ο νέος φορέας θα μπορεί να έχει εμπορική δραστηριότητα και έσοδα από πωλήσεις
αναμνηστικών, λειτουργία αναψυκτηρίου και αξιοποίηση περιουσιακών του στοιχείων. Θα
επιχορηγείται από το ΥΠΠΟΑ, θα μπορεί να συμμετέχει σε προγράμματα της Ε.Ε. και να

λαμβάνει επιχορηγήσεις από δημόσιους ή μη φορείς και οργανισμούς, αναφέρει το
νομοσχέδιο, χωρίς περαιτέρω εξειδίκευση.

Τις επόμενες μέρες και ίσως μετά τη συνάντηση που διοργανώνει το ΥΠΠΟΑ με τους
επαγγελματίες του βιβλίου την ερχόμενη Τετάρτη εξειδικευθούν ορισμένα θέματα του
νομοσχεδίου, όπως ο ρόλος των Χώρων Βιβλίου και Πολιτισμού (ΧΩΒΙΠΟ), η προώθηση του
βιβλίου εντός και εκτός Ελλάδος και η διοργάνωση εκθέσεων.

Πηγή: www.kathimerini.gr
Κείμενο: Σάκης Ιωαννίδης