ΠΑΙΔΙ

Τι είναι η ενσυναίσθηση και πως διδάσκεται στο σχολείο;

Η ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα…